PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI NAM
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:01:10 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:57:24 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
3Khách vãng lai06:39:34 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00519
4Khách vãng lai06:20:45 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00521
5Khách vãng lai06:20:18 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43846
6Khách vãng lai06:20:15 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00523
7Khách vãng lai05:49:40 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai05:41:26 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43839
9Khách vãng lai05:38:56 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00525
10Khách vãng lai05:32:49 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43851
11Khách vãng lai05:11:14 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43840
12Khách vãng lai05:08:12 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
13Khách vãng lai03:58:26 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
14Khách vãng lai03:47:34 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43845
15Khách vãng lai03:19:53 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00524
16Khách vãng lai03:06:15 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00512
17Khách vãng lai03:00:58 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43853
18Khách vãng lai02:53:58 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43844
19Khách vãng lai02:10:57 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=301
20Khách vãng lai01:11:34 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
21Khách vãng lai01:01:40 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/so_diem_lop.aspx
22Khách vãng lai00:05:15 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
22 1 2019