PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI NAM
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00526 Dạy học phát triển năng lực môn Tự nhiên và Xã hộiMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00525 Dạy học phát triển năng lực môn Đạo ĐứcTiểu họcĐào Đức DoãnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00524 Dạy học phát triển năng lực môn Khoa họcTiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00523 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và địa lý Tiểu họcNghiêm Đình VỳSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00522 Dạy học phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcãô Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00521 Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt Tiểu họcĐỗ Ngọc ThốngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00520 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00519 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00518 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00517 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00516 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00515 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00514 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00513 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00512 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn H­ữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...